ZRK ADVISOR Sp. z o.o. jest wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 1780 i działa na polskim rynku od 1998 roku.
Firma posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności
NIP: 644-28-06-499
KRS: 0000115632

Menu

Usługi

Linki zewnętrzne


Strone zaprojektowal

AddSystem projektowanie stron i sklepow internetowych
advisor Wiadomości Duplikat faktury kosztem roku poprzedniego
Duplikat faktury kosztem roku poprzedniego PDF Drukuj Email

Duplikat faktury, dotyczący kosztów roku poprzedniego, którego księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zamknięte, powinien zostać ujęty jako koszt tego roku. Na przełomie roku obrotowego zdarzają się sytuacje, gdy podatnik zostaje wezwany do zapłaty zaległej faktury za ubiegły rok. Niejednokrotnie nie może tego zrobić, bo faktura do niego nie dotarła. Występuje do kontrahenta o duplikat, który otrzymuje w nowym roku.

Duplikat faktury, który dotyczy kosztów roku poprzedniego, którego księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zamknięte, a sprawozdanie finansowe niezatwierdzone, powinien zostać ujęty jako koszt tego roku.
Jeżeli jednak sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone, to koszty ujęte w duplikacie faktury, jeśli ich wartość nie jest istotna, powinny zostać zaklasyfikowane do kosztów bieżącego roku obrotowego. W przypadku istotnej wartości kosztów w kolejnym sprawozdaniu korygujemy wynik finansowy zatwierdzonego sprawozdania finansowego poprzez pozycję „Zysk (strata) z lat ubiegłych”.
Bardzo istotna do analizy ewidencji faktury korygującej w księgowości jest znajomość ustawy o rachunkowości i trzech zawartych w niej zasad: zasady memoriału (art. 6 ust. 1 ustawy), zasady istotności (art. 8 ust. 1 ustawy) oraz warunków ujmowania zdarzeń gospodarczych po dniu bilansowym w sprawozdaniu finansowym (art. 54 ustawy).
Koszty bezpośrednie, poniesione po zakończeniu roku podatkowego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu złożenia zeznania podatkowego, należy ująć w kosztach podatkowych tego roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.
Natomiast koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami powinny być ujmowane w dacie ich poniesienia, czyli dacie, pod którą koszt został ujęty w księgach.

Katowice, dnia 24 maja 2009

 

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-01-30
USD 3,7204 -0,57%
EUR 4,2081 -0,62%
CHF 4,0179 -2,02%
GBP 5,6089 -0,98%
Wspierane przez Money.pl

Indeksy GPW

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2015-01-30 18:59)
WIG 52102.39 +0,12%
WIG20 - -
mWIG40 3537.17 +0,41%
sWIG80 12509.27 +0,36%
Wspierane przez Money.pl
Członkostwo:

Przynależność do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

Jesteśmy ekspertami

Jesteśmy ekspertami
Odsłon : 318953